Så räddar du filerna då datorn inte samarbetar

by Admin on 18/02/2019

Alla vet att ingenting håller i all evighet. Det är normalt att byta ut kylskåpet, bilen eller andra saker regelbundet. Men av någon konstig anledning är det inte alla som ser på sina datorer på samma sätt. De fortsätter använda dem, ofta riktigt mycket, utan att tänka på att de kan gå sönder. Tills hårddisken kraschar och du står där utan all din information. Innan paniken sätter in är det bra att veta att det finns något du kan göra.

Naturligtvis är den bästa lösningen att redan i förväg se till att vara förberedd. Med en säkerhetskopia av din data kan du återställa det hela på nolltid. Det är inte en katastrof när datorn går sönder eller väljer att inte samarbeta. Många upplever det som stressigt, men det är i alla fall möjligt att överkomma det ganska snabbt.

När du förlorar din information

Det är inte bara datorerna som är fulla av viktig information. Många lagrar bilder och mycket annat i sin mobiltelefon. Dagens samhälle är digitalt, på flera sätt än de flesta inser. Både i privatlivet och på jobbet är alla beroende av olika former av elektroniska enheter. Situationen när du förlorar information är relativt lik på alla dessa enheter. Om du inte har sparat din data någon annanstans kan du vända dig till experterna. För du kan återställa iphone.

Det är så lätt att göra något fel med datorer eller andra enheter. Egentligen sker det inte så mycket med tanke på i vilken utsträckning som elektroniken används. Folk sitter dagarna i ända och knappar på sina datorer. När de kommer hem fortsätter de på laptoppen eller mobilen. Om du jämför användandet med hur ofta något blir fel så är det inte så mycket. Men för den som står mitt uppe i det kan det kännas som världens ände.

Vad du kan göra

Den första regeln är att sluta använda hårddisken om något går fel. Det är så mycket som händer och sker inne i maskinen att du inte vet när den är aktiv eller inte. För hårddisken fortsätter att jobba även om inte du gör det. Resultatet kan då bli att din gamla information blir överskriven av nya data. Stäng därför av allting och koppla ifrån disken, för att sedan kontakta en firma som sysslar med just recovery. Så räddar du dina filer när datorn inte samarbetar. Läs mer på den här sidan i PC För Alla.  

Hela tiden så kommer det uppmaningar från alla håll om vikten att skydda sin information. Alla har virusskydd, det hör till när du har en dator. Orsaken är att du vill hindra andra från att ta sig in i dina program. Uppbackningen bör ske automatiskt, och med inte allt för långa mellanrum. En del väljer att lagra allt på en extra hårddisk, andra uppe i molnet. Det viktiga är att du inte satsar allt på ett och samma ställe.

Skulle det värsta hända finns det dock program som hjälper dig fiska upp dina filer igen. Försök återställa så mycket som möjligt. Om du vänder dig till en professionell firma så vet de exakt vad som kan göras med din information. De kanske inte är lika väl utrustade som CSI, men forensiska studier och recovery är stora områden också i den verkliga världen.

Skydda det som är ditt

Nu är det ju inte bara tekniska problem som kan uppstå. Det vill säga ibland är det inte själva hårdvaran som blir skadad. Ibland är det någon som stjäl din information, läcker den eller på andra sätt angriper. Inte så att det alltid är ett brott. Ibland kan det vara okunnighet som förorsakar stora problem. Som när du låter dina barn leka med datorn. De kan lätt klicka på något som laddar ner olika virus i enheten.

Det är dock ganska vanligt med ekonomiska databrott. Tyvärr sker det ofta med personer inom den egna verksamheten. En del läcker information för att höja eller sänka priset på aktierna, som de själva ser till att handla med i rätt tid. Andra köps av konkurrenterna för att ge viktig information. Cyberbrott blir allt vanligare, men så blir metoderna för att upptäcka dem. Svenska Dagbladet skriver här om vikten av att hålla sin hårddisk säker från problem.

Det kan löna sig att begränsa åtkomsten till företagets filer. Alla måste inte komma in överallt, utan du kan ha dörrar som stängs för obehöriga. Här handlar det inte om att lita på din personal. Istället är det ett skydd för alla. Du minskar risken för att den mänskliga faktorn ska skapa problem. Samtidigt gör du det svårare för kriminella att komma allt för långt.

Det allra bästa skyddet

Du kan rädda dina filer när datorn inte samarbetar. Det allra bästa är om du lagt upp en strategi i förväg så att du har backup redo. En säkerhetskopia tar inte stor plats men kan betyda bra mycket. Om allt skulle packa ihop brukar det ändå gå att hämta tillbaka din information. Experterna har lyckats göra det från brända eller vattenskadade hårddiskar. De har den utrustning som behövs och de program som går djupt in i disken.

Så allt är inte förlorat. Se till att ha bra rutiner på både arbetsplatsen och i hemmet. Låt inte obehöriga komma åt din information. Lagra i molnet eller externa källor, så att du hela tiden har något att falla tillbaka på. Behandla dina enheter väl och var försiktig med dem. Om du har problem finns det hjälp att tillgå.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: