Arbeta som säljare

by Admin on 26/02/2013

stegeMånga företag satsar på försäljning. Man ser ständigt annonser om att man söker säljare i Stockholm. Det kan vara första steget i en lovande karriär.

Det är ofta inte lätt att få jobb direkt efter att man är färdig med sin utbildning. Även om man är kvalificerad för en högre befattning, kan man få börja på säljavdelningen. Detta är inte alltid så illa, faktum är att det kan vara en mycket bra start på arbetslivet. Dels har man en viss
kunskap om de olika lederna i ett företag.
När man senare kommer att arbeta med
andra aspekter inom företaget, har
man även kännedom om hur försäljningen
fungerar.

B2B säljare i Stockholm tjänar idag ganska mycket. Ofta har man en grundlön och får resten i provision. Detta innebär att man själv kan avgöra hur mycket man vill lägga ner på sitt arbete och också få ut av det. B2B betyder business to business, vilket är ett sätt att sälja tjänster eller produkter mellan olika företag. Man knyter kontakter och utvecklar ibland nya koncept tillsammans. Eftersom det inte är fråga om ren handel och försäljning krävs det lite mer av säljarna.

För att utveckla sin försäljningsavdelning kan man koppla in en säljkonsult som analyserar företagets strategi. Genom att se på försäljningen genom en utomståendes ögon kan belysa de svaga punkterna, och vad man kan göra för att förbättra sig. Man kan få förslag på olika förändringar som kan öka företagets omsättning. Beroende på vilken budget man har väljer man vilka man ska omsätta i praktiken. En del kan vara kortsiktiga förbättringar, medan andra kommer att löna sig i det långa loppet.

Istället för att betala en säljkonsult kan det vara mer lönsamt att skicka de enskilda säljarna på en kurs eller kortare utbildning t.ex. en säljtubildning anpassad för företag i Stockholm. Om man är intresserad av att arbeta som b2b säljare i Stockholm kan man själv förbereda sig genom att gå en utbildning. Det finns lite längre utbildningar på universitetet som är gratis, medan man också kan gå kortare, intensiva kurser mot betalning. En del har redan rätt personlighet för detta yrke, och vill utvecka sig ännu mer.

För att arbeta som b2b säljare måste man kunna handskas med olika sorts människor. Det gäller att vara lyhörd för mer än vad kunden säger rätt ut. Man måste kunna kommunicera på ett artigt, välartikulerat sätt. Ett flertal företag sprider sig idag till andra länder, så en god kunskap av engelska eller andra språk brukar vara ett krav.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: