Ljud kan utveckla barnens sinnen 

by Admin on 01/08/2016

Till trots för att flera föräldrar ofta upplever att det är allt för mycket ljud och oväsen i hemmet så kan ljud faktiskt vara av nytta för barnen. Inte bara sånger och musik, utan också andra former av ljud. Det kan nå in till hjärnan på ett helt annat sätt än bilder och ansiktsuttryck, och är ett viktigt komplement för utvecklingen av barnens hjärna.

237-5-ljudFaktum är att alla sinnen behöver vara involverade för att barnet ska kunna uppnå sin fulla kapacitet. Att utvecklas och växa upp till en väl fungerande vuxen tar tid och är en lång process. Samtidigt är det en härlig tid för både barnet och föräldrarna, att tillsammans uppleva framsteg och utveckling. Små, dagliga rutiner blir stora steg i rätt riktning, ibland kan man nästan märka skillnad bara från en vecka till en annan. Det är helt underbart att vara en del av denna utveckling och se hur barnet blir mer och mer säkert på sig själv.

Utnyttja alla möjligheter

Många föräldrar gör efterforskningar och frågar om råd hur de på allra bästa sätt kan bistå barnet i dess utveckling. Det är klart att lek och mys har sin plats, man tänker inte på att det är en del av utvecklingen att krama sitt barn. Men när det är dags att välja leksaker eller aktiviteter så är det många som försöker ha inslag av det som är pedagogiskt rätt.

Rent allmänt så har ljud alltid haft en stor plats i samhället. Tal och musik, naturens olika läten och ljud, senare också stadens speciella samling av ljudintryck. Radio och TV, telefoner och datorer- det är så mycket idag där ljud används och där det spelar en viktig roll. Du kan få hjälp med ljudproduktion. Hela tiden så behandlar hjärnan denna information och lägger den i olika fack. En del bidrar till utveckling, för både barn och vuxna, andra är mest för underhållning.

Detta konstanta ljudflöde är något som många företag utnyttjar. Så gott som all media har reklam och annonser, oavsett om det är i skrift eller ljud. Produktionsbolaget FlickornaLarsson hjälper er med er radioreklam. Detta är en effektiv form av annonsering, trots att man inte ser någonting utan bara hör ljudet. Forskning visar vilket inflytande detta kan ha på den mänskliga hjärnan.

Barn och ljud

Det finns en grupp av barn som kan ha speciell nytta av ljud i sin utveckling. Det är barn med inlärningssvårigheter eller psykiska störningar. De utvecklas inte på samma sätt eller i lika snabb takt som andra barn, och har ofta svårigheter med att skilja mellan olika former av information. Forskning.se rapporterar att ljud även kan hjälpa barn med autism. Man har gjort olika studier och resultatet är verkligen upplysande.

I de flesta skolor och daghem använder man ljud för att fånga barnens uppmärksamhet och för en rad med olika aktiviteter. Det är något som alla barn reagerar på och som verkligen kan ha ett inflytande på deras utveckling. Bland annat har det visat sig vara av nytta för rutiner och saker som kan vara något svårare att utföra. Alla barn, oavsett inlärningsmöjligheter eller ålder, kan ha nytta av ljud på olika sätt. Det säger sig självt att hjärnan har behov av stimulans och information för att utvecklas.

Vikten av ljud

Rent allmänt är det väl känt att ljud kan påverka människor, att det är en viktig del av vardagen. Att det sedan kan vara av nytta för barns utveckling, och då speciellt de som inte så lätt för att lära sig nya saker, är ett stort plus som man bara kan hoppas att alla som har kontakt med barn utnyttjar till fullo. Om olika former av ljud kan hjälpa små autistiska barn att lära sig läsa eller göra andra saker är det detta man ska satsa på.

Många gånger är det en rad med olika små detaljer som tillsammans bildar en helhet eller komplett bild. Ett barn blir inte en kompetent vuxen över en natt utan det är alla de små stegen som gör att det utvecklas och växer till sig. Samtidigt så är det viktigt för barn att saker och ting är roliga, det ska inte vara ett stort jobb för dem att växa upp. Därför ska man utnyttja alla de möjligheter som står till förfogande, inklusive hörseln och ljud.

 

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: